JUSSI MULTIKAQ

Juss mäng puppõga

Juss ja sõbraq mängväq puppõga ja Mõmmi nakkas näile muinasjuttu kõnõlõma. Pia ommaq Juss ja sõbraq kõik muinasjutu tegeläseq!

Saada see sõbrale
Juss lätt randa

Vanaesä seletäs Jussilõ, kuis saassi kõik kõrraga üten auton randa sõitaq. Juss kullõs sõpruga vanaessä ja löüd, et niimuudu taa asi ei passiq. A mille? Kae multikat ja saat teedäq! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jänö-Juss korjas mälehtüisi

Jaaniõdagu kõnõlõsõq kõik mälestüisi tuust aost, ku nä viil peris väikeseq olliq. Mändseq Suq mälestüseq ommaq?

Saada see sõbrale
Jussi jaanipäiv

Jussi esä plaan vana kuuri tükest jaanitulõ tetä. Ku tä kuuri lahk, juhtus täl väiku õnnõtus ja sõs om külh hää, et Mõmmi tiid täpsehe, miä tetäq!

Saada see sõbrale
Juss ja Jaak

Ilm om väega lämmi ja Mõmmi taht tõisilõ näüdätä, kuis "pääkat" hüpätäs. A Juss ei lupaq, selle et tä tiid, miä juhtu Johanna esäga.

Saada see sõbrale
Jänö-Juss raamadukogon

Jussi esä piät raamadukogon käümä ja Juss sõpruga lätt üten. Es olõs mõistnu arvadagi, et raamadukogo om nii põnnõv kotus!

Saada see sõbrale
Juss süü pulkõga

Täämbä ei süü Juss ja Jass uman koton. Esäle tull' mõtõq minnäq Hiina muudu süüke pruuvma. Oi, a nuuq ommaq hoobis esisugumadsõq söögiq!

Saada see sõbrale
Jussi kaardipaik

Taan multika jaon omma kõik kotussõq kaartõ täüs: Juss ja sõbraq joonistasõq Maritalõ varandusõ kaardi, a Jussi esä piät Marita esäle tiikaardi saatma. Kaeq, kuis nä tuud tegeväq!

Saada see sõbrale
Jass käü latsiklubin

Juss lätt sügüse kuuli ja Jass ei tahaq kah inämb kõik aig koton istu. Jänopere lätt ütenkuun kaema, miä latsiklubin tetäs ja kas Jass sääl kah kävvü saassi. Vahtsõnõ multika jago kolmapäivilde!

Saada see sõbrale
Juss, tikkõga ei võiq mängi!

Juss ehitäs üten Johannaga tekimaja ja tege sinnä valgust künneldega. Oi, a seo oll' väega halv mõtõq! Kaeq ja sa saat arvu, mille!

Saada see sõbrale
Juss opp pallõ pillõlõma

Juss mäng sõpruga parahuisi palli, ku küllä tulõ Feliks. A minkaga tä kohalõ sõit!? Ja miä tä viil kõik tetäq mõist!? Kaeq multikast, sõs saat teedäq!

Saada see sõbrale
Jass käü hambatohtrõ man. Tõnõ jago.

Noq tulõ Jassil hambatohtrõ tooli pääle istu. Kukki Jass armõduhe pelgäs, ist tä ilosahe imä üsän ja tulõ vällä, et hamba tohtõrdaminõ ei olõki ülearvo hull!

Saada see sõbrale
Juss käü hambatohtrõ man. Edimäne jago

Jassil nakkas hummogusöögi aigu hammas valutama. Kui kaiaq, sõs om nätäq, et täl om mulk hamba seen. Miä noq külh saa? Tulõ hambatohtrõ mano minnäq!

Saada see sõbrale
Juss lätt rattarallilõ

Johanna taht üten Jussiga rattarallilõ minnäq, a kiivrit päähä pandaq ei tahaq tä sukugi. Mõmmi näütäs Johannalõ, mille kiivrit vaia om.

Saada see sõbrale