JUSSI MULTIKAQ

Juss ja Jass ei kraamiq!

Jussil ja Jassil om lännüq kõrda kõik tarõq segi aiaq. Kiä noq kraamma piässi? No muidoki poiskõsõq esiq!

Saada see sõbrale
Jänoperre puulpäiv innembi

Kaeq, määne oll' jänoperre elo 90 aastakka tagasi ja määndsit filme tuul aol tetäq mõistõti!

Saada see sõbrale
Juss uut keväjät

Juss ja sõbraq mõtlõsõq parahuisi keväjäst, ku tävveste uutmalda ast Jass õkvalt näide unistuisi sisse.

Saada see sõbrale
Juss käü kuuli kaeman

Vahtsõl sügüsel lätt Juss kuuli. A innemb tuud tulõ kävvü koolin kaeman, kas Juss õks passis koolin käümä. Kaeq, sõs saat teedäq!

Saada see sõbrale
Juss tege trenni

Ku vanaesä kõnõlõs Jussilõ ja tä sõprulõ, kuis tä noorõst pääst sporti tekk', sõs tulõ latsil kah tahtminõ trenni tetäq. Johanna tiid, et päält kõvva trenni tulõ kimmähe midägi juvvaq!

Saada see sõbrale
Juss ja Mare

Ku Jussi sõprul tulõ ette pall'o tsillokõisi õnnõtuisi, sõs edimält taht Johanna kiirapi kutsu. Õnnõs tiid Juss, et väikeisi hätiga saa esi kah nakkama!

Saada see sõbrale
Juss suuv Eesti Vabariigilõ õnnõ

Ku Mõmmi tekk' koolin Eesti Vabariigile sündümise päävä kaardi, sõs ei saaq ka Juss timäst kehvemb ollaq. Sõpruga kuun tegeväq Juss ja Jass Eestile peris uma sündümise päävä kaardi!

Saada see sõbrale
Juss kraam aita

Jussi esä om aida kraammisega peris hädän. Õnnõs tulõ tulõvaq Juta hää nõvvoga ja latsõ ja Mõmmi esä suurõ jõvvoga appi.

Saada see sõbrale
Jussi helkäjäq

Mõmmi näütäs sõprulõ ütte umbõlõ hääd katsõt helkäjidega. Sõs lääväq latsõq ulli kotusõ pääle kelgutama, a õnnõs ommaq näil sälän helkäjidega rõivaq. Päält tuud näge Juss viil UFOt kah, a või jo ollaq, et tuu olõki-i peris UFO?

Saada see sõbrale
Jussi imä ja esä pulma-aastapäiv

Juss näge vannu pilte kaiõn, et om hulga pilte, kon näid Jassiga pääl ei olõki! Õnnõs tiidväq Mõmmi ja Johanna, et vanõmbidõ pulmapilte pääl ei piäki alati latsi olõma. A Juss ja Jass märkväq vällä, kuis tuud muuta!

Saada see sõbrale
Juss lätt Tarto Maratonilõ

Ku Jussi esä taht minnäq Tarto Maratonilõ, sõs ei saaq Juss ja sõbraq kah kodo jäiäq!

Saada see sõbrale
Juss mäng lumõga

Ku välän om ilm nii null kraadi ümbre ja lumi nakkas häste kokko, sõs saa välän egätsugutsit lumõmängõ mängi!

Saada see sõbrale
Juss käü poodin

Juss käü esäga poodin ja saa teedäq, et rahaga ümbre kävvü om peris lihtsä. Tulõ õnnõ esihindä pääga mõtõldaq!

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi muusikavideo

Juss üten sõpruga har'otas suurõ huuga laulmist, a Mõmmi taht kontsõrdi tegemise asõmõl hoobis puhadaq. Õnnõs tiid Villu, kuis kontsõrti väega lihtsäle tetäq!

Saada see sõbrale