JUSSI MULTIKAQ

Joululugu. Kolmas jago: Jussi jouluõdak

Jouluõdak om õks tuu aig, kon terve pere saa koton suurõ kuusõ man kokko. Jussilõ tulõ viil jouluvanagi küllä!

Saada see sõbrale
Jussi joululugu, tõõne jago: Juss trehväs kuumeistriide mano

Juss om õks tiidnü, et kuu om suur juustutükk taivan. Ku tä jouluvanaga sõitman käü, saa tä teedäq, et kuu om juustust õks muinasjutumaal ja peris kuu om hoobis midägi muud.

Saada see sõbrale
Jussi joululugu, edimäne jago: Kommisukkõ salahus

Villu om kudanu jouluvanalõ pall'o kommisukkõ, a innemb naidõ pruukmist tulõ kävvü trennilaagrin...

Saada see sõbrale
Juss saa säitsme aastadsõs

Juss saa säitsme aastadsõs. A sünnüpääväpido ei olõki seokõrd koton, a hoobis...

Saada see sõbrale
Juss tege tarõ ilosas

Jussil tulõ õkvalt sünnüpäiv ja tä ei tiiäq sukugi, kuis umma tarrõ ehti. A Johanna löüd ütest aokiräst mõnõq hääq mõttõq.

Saada see sõbrale
Jussi perre vahtsõnõ massin

Jussi pere taht minnäq laatu, a tävveste uutmalda tulõvaq üten ka Johanna ja Mõmmi. Kas tõtõst tulõ kiäki lihtsäle auton üskä võtta ja kas niimuudu sõs ohtlik ei olõki?

Saada see sõbrale
Jussi esä saa aigu mano

Jussil ja Jassil om murõ, selle et esäl om näide jaos ülearvo veidü aigu. Õnnõs eläs Jussi sängü all purask Villu, kiä tiid, kuis avitaq.

Saada see sõbrale
Juss ja Jääkas

Jussi imä ja Juta arotasõq parasjagu põnõvit dieete, ku tulõ Jussi esä ja ütles, et dieet ei avitaq, tulõ hoobis tervüsligult süvväq. Täl om üten raamat, kost Juss löüd paar vahtsõt sõpra!

Saada see sõbrale
Veebiveli kõnõlõs Jussilõ piltest

Veebiveli avitas Jussil ja Riinal arvu saiaq, kink umaq ommaq pildiq fotoka seen.

Saada see sõbrale
Juss juu piimä

Juss ei tahaq joba mitu aastakka piimä juvvaq. A Johanna tiid, kuis Jussilõ jälq piim miildümä nakkas!

Saada see sõbrale
Juss tege Klaabuga keeksi

Klaabu oppas Jussilõ, kuis koton väega lihtsäle hüvvä keeksi saa tetäq. Prooviq esiq kah taad üten imäga!

Saada see sõbrale
Juss käü Estonia tiatrin

Juss käü üten ummi sõpruga Estonia tiatrin. Hää om, et üten ommaq tulnu imä ja esä, kiä tiidväq, kuis tiatrin olõma piät.

Saada see sõbrale
Juss saa kokko Osooni Ossiga

Osooni Oss räägib Jussile, miks ei või vanu külmikuid lihtsalt ära visata.

Saada see sõbrale
Mõmmi saa kodo mitu suidsuandurit

Mõmmi saa koolin teedäq, mille suidsuanduriq hääq ommaq. Tuu tiidmine om niipall'o hää, et noq tulõ Mõmmi koton kah suidsuanduriq üles pandaq!

Saada see sõbrale