JUSSI MULTIKAQ

Juss opp kokkohoitvalt kulutama

Ku Juss ja Jass tahtvaq reklaamnimistüst kodo ütte asja ostaq, sis avitasõq esä-imä ja Enn poiskõisil arvo saiaq, miä om kokkohoitva kulutaminõ. Vahtsõnõ jago egä kuu edimädsel kolmapääväl!

Saada see sõbrale
Jäno-Juss tiid, et sport hoit terveq!

Juss kõnõlõs Jesperile, kuis tä ummist haiguisist võitu sai. Kaeq ja saaq sa kah teedäq! VAHTSÕNÕ JAGO EGÄ KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL!

Saada see sõbrale
Juss om lumõvangin

Üüse oll´ tuisk, miä matt´ Jäno-Jussi maja lumõ ala. Kaeq, midä Juss ja Jass noq tegemä nakkasõ! Vahtsõnõ jagi egä kuu edimädsel kolmapääväl.

Saada see sõbrale
Juss ei lääq ütsindä ijä pääle!

Kaeq, miä juhtu Mõmmiga, ku tä ütsindä lumbiijä pääle läts´! Kullõq, midä latsõq tuust opõq. Vahtsõnõ jago egä kuu edimädsel kolmapääväl!

Saada see sõbrale
Jussi ja Jassi pipõrkoogimaja

Jass taht, et päkädsiq iks kimmähe tulnu. Tuu jaos tulõ päkätsile tetäq pipõrkoogimaja! VAHTSÕNÕ JAGO ÕGA KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL!

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi leevätunn

Jäno-Juss kõnõlõs umilõ koolisõbrulõ pall´o põnõvat Eesti rüäleeväst. Vahtsõnõ jago egä kuu edimädsel kolmapääväl!

Saada see sõbrale
Jussi ja Jassi ostmispalanik

Ku Juss ja Jass nägeväq poodin odavamba hinnaga suvõkraami, saavaq nä suurõ ostmispalanigu. Kaeq, kuis nä tuust terves saavaq! Vahtsõnõ jagi egä kuu edimädsel kolmapääväl.

Saada see sõbrale
Juss oppas Villulõ maal kuuliminekit

VILLU TAHT NAADAQ MAAKOOLIN KÄÜMÄ JA TUUPERÄST OPPASÕQ JUSS JA SÕBRAQ TÄLLE, KUIS MAAL KOOLITII PÄÄL KÕRRALIGULT KÄÜMÄ PIÄT.

Saada see sõbrale
Jänö-Juss Tarto mänguas'amuusõumi tiatrimajan

Mis sis saa, ku Jass taht minnäq tiatrihe, a Juss hoobis muusõummi? Imä ütles, et minnäq saa mõlõmbahe kõrraga! VAHTSÕNÕ JAGO EGÄ KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL!

Saada see sõbrale
Juss lää-iq ütsindä vii viirde mängmä!

Ka kodoaia lumbiq ommaq latsi jaos väega ohtliguq. Kaeq, kuis Jussi pereq viisilmäq hindä jaos kimmäs tekk´! Vahtsõnõ jago egä kuu edimädsel kolmapääväl!

Saada see sõbrale
Jänö-Juss käü Korkeasaari eläjäaian

Kaeq, kuis Jussi pereq trehväs Korkeasaari eläjäaida ja midä kõkkõ nä sääl nägevä! Vahtsõnõ jago egä kuu edimädsel kolmapääväl!

Saada see sõbrale
Jussi spordilaagri

Juss taht sama häste hüpädäq ku kunn! Imä arvas, et kunna kaemisõst parõmb om tetäq läbi üts väiku spordilaagri. Kaeq, miä tuust vällä tull! VAHTSÕNÕ JAGO EGÄ KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL.

Saada see sõbrale
Jäno-Juss opp matkamänguraa pääl luudust kaema

Kaeq, juis Pokumaa matkamängorada avit´ Jussil ja Jassil luudusõst pall´o põnõvit asjo löüdäq!

Saada see sõbrale
Juss mõtsakasvõ man

Päält lõunasüüki taht Jass joonistaq. A kuis mõtsast pleiätsit löüdäq? Kaeq ja saat pall´o muudki teedäq!

Saada see sõbrale
Juss opp niidühaino

Päält sanna paistus imäle, et Juss ja Jass ommaq nigu väikuq pokuq. Noq tahtva poisiq minnäq Pokumaalõ, sinnäq, kon pokuq eläse! Pokumaal lätt niidühaino opminõ edesi. Kaeq, midä põnõvat Jäno-Juss teedäq saa!

Saada see sõbrale