JUSSI MULTIKAQ

Mõmmi ost kooliasju

Kas Sa tiidset, et Mõmmi lätt seo aastak edimässe klassi!? Egäl juhul tulõ täl poodist mõnõq koolias'aq osta. Ats ja Kats avitasõq Mõmmit!

Saada see sõbrale
Jass süü massinit

Ütski võiuleib ei lääq Jassi kõttu inne, ku tuu Mõmmi oppuse perrä võiuleevämassinis tetäs. Kaeq, kuis tuu käü!

Saada see sõbrale
Jussi päävälilliq

Juss saa teedäq, kuimuudu tsill'okõsõst siimnest perädü suur lill kasus. Multika luku avit' vällä märki Tõnis.

Saada see sõbrale
Juss om rannan

Juss ja Jass sõpruga praatva hinnäst päävä käen, ku kõrraga löüdväq nä nall'akit ütlemisi. Vahtsõnõ jago kolmapäivist!

Saada see sõbrale
Jussi kaonu sukkõ salahus

Juss ja sõbraq tahtvaq teedäq, miä juhtus kaonu sukkõga. Puraski Villu avitas näid - timä tiid täpsähe, miä kaonu sukkõst saa!

Saada see sõbrale
Juss lätt kinno

Juss lätt sõpruga kinno. A inne kinno saa tä Eliisalt teedäq, midä telefoniga kinon tetäq. Vahtsõnõ osa kolmapäivilde!

Saada see sõbrale
Jass ja eelektrijänes

Eelektrijänes tulõ seokõrd hoobis Jassilõ küllä. Jass, Juss ja sõbraq saavaq teedäq, kuna või eelektri koton ohtlik ollaq.

Saada see sõbrale
Juss korjas nurmõlille

Juss ja Jass tahtvaq imäle ilosit nurmõlille viiäq. Puraski-Villu tulõ näidega üten ja avitas Jussil ja Jassil lille nimeq selges saiaq!

Saada see sõbrale
Juss ja murotraktor

Mõmmi taht hirmsahe Jussi esä vahtsõ murotraktoriga sõita. A kas murotraktor om õks mänguasi? Multikat kaiõn saat teedäq! Vahtsõnõ multika osa kolmapäävä.

Saada see sõbrale
Juss käü tsuklõman

Miä tetäq, ku välän om kõva vihm, a tahassi hirmsahe tsukõlda? Kaeq, miä Juss sõs tege!

Saada see sõbrale
Juss korjas mõtsmaaskit

Juss lätt maaskit korjama, a kinkaga tä tii pääl kokko trehväs?

Saada see sõbrale
Juss tands kaara-jaani

Vanaesä oppas Jussilõ ja Jassilõ ütte vanna rahvatandsu. Jaanitulõl saa Juss taad tandsu kõrraga tandsi kah!

Saada see sõbrale
Juss tege võiulillikrantsi

Juss oppas ummilõ sõbrulõ võiulillikrandsi tegemist. Prooviq sa kah, tuu om väega lihtsä! Päälekauba tege võiulillikrants ütte võlunippi. Kaeq multikat, sõs saat teedäq, määne tuu nipp om!

Saada see sõbrale
Juss saa eelektrijänessega kokko

Juss näge sõpruga mõtsan katskist eelektriliini. Õnnõs om kõrraga platsin ka eelektrijänes, kiä tiid, et latsõq ei võiq katskidsi juhtmit puttu.

Saada see sõbrale
Juss om esä

Jussil, Johannal ja Mõmmil om viländ lats olõmisõst. Mõmmilõ tulõ umbõlõ hää mõtõ: teemi vanõmbidõpäävä! Kae, miä taast vällä tull! Ja kae tuud kah, kas tunnõt tõisi tegeläisi hulgast Contra helü är!

Saada see sõbrale