JUSSI MULTIKAQ

Juss saa vahtsõ sõbra

Ku Juss Mõmmi ja Johannaga parahuisi mäng, tulõ neile vahtsõnõ sõbõr küllä. Nä nakkasõq kõik kuun ärkäkmist mängmä.

Saada see sõbrale
Jäno-Juss Põh´anabal

Mõmmi kuts Jussi suusatama ja tuu ei olõki nali! Mõmmi uno Ijäkahr kutsõ Mõmmi üten sõpruga Põh'anabalõ hindäle küllä!

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi imäpääväkingitüs

Juss, Mõmmi ja Johanna omma hädän. Imäpäiv om õkvalt ussõ iin, a nä ei tiiäq, midä imäle kinki. Õnnõs mõist esä latsi avitaq.

Saada see sõbrale
Jäno Jussi unõlaul

Miä sõs tetäq, ku Mõmmi puraskiid pelgäs? Juss pallõs imäl lauldaq nall'akat puraskilaulu ja päält tuud Mõmmi ei pelgä inämb!

Saada see sõbrale
Juss saa hindäle pästevesti

Juss lätt sõpruga mere pääle sõitma. A tuus om vaia õigõt vesti - pästevesti. Kaeq, kuis säänest vesti valitas!

Saada see sõbrale
Juss süü jogurtit

Esä kõnõlõs Jussilõ, kuimuudu jogurt hainamaa päält peräkõrd lavva pääle topsi sisse saa ja kuimuudu Lydia sinnä putus.

Saada see sõbrale
Jussil tulõ hammas är

Juss pand tähele, et üts hammas tä suun liigus imeligult. Mille nii juhtu ja miä niimuudu edesi saa?

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi munamäng

Munapühiq omma joba lähkün ja Jussil üten sõpruga om tarvis hulga munnõ ilosas tetäq. Sa saat Jussi tuu man avitaq!

Saada see sõbrale
Jussi esä tervüse ülekaeminõ

Jussi esäl om vaia tervüst kontrolman kävvü. Juss lätt esäga üten, selle et tä taht tervüse ülekaemisõ massinat nätäq. Kas tervüse ülekaeminõ om tõtõstõ nii hirmsa?

Saada see sõbrale
Jäno-Juss ijätüsevabrikun

Johannalõ tulõ mänguhuun ijätüsesüümise iso pääle. Mõmmi arvas, et ijätüse saamisõs tulõ ijätüsevabrik tetäq ja Juss märk vahtsõ ijätüse vällä.

Saada see sõbrale
Juss mass pangakaardiga

Jussi imä-esä arvasõq, et Juss om joba küländ suur poiss ja võissi taskurahha saiaq. Taskuraha jaos om Jussil uma pangakaart!

Saada see sõbrale
Juss opp telefonni pruukma

Juss ja Mõmmi pruuvva ummi vahtsit telefonnõ. Tulõ vällä, et nä ei mõistaki viil helistäq. Õnnõs tulõ Elisa appi!

Saada see sõbrale
Juss ja kelläq

Juss lätt küllä herrä Eduardilõ, kinkalõ väega miildüse kelläq.

Saada see sõbrale
Jäno-Juss mäng eläjide ärkäkmist

Mõmmi oppas Jussilõ ja sõprulõ paprõeläjide ärkäkmise mängu. Oi, a miä näist eläjist sõs külh saa!?

Saada see sõbrale
Jäno-Juss tege sõbrapääväs ruusi

Sõbrapäiv om käen ja Jussil üten sõpruga om murõ: kostkottalt löüdäq kesk talvõ Johannalõ kinkmises ruusõ? Õnnõs tulõ vanaimä avitama!

Saada see sõbrale