JUSSI MULTIKAQ

Jussi juhtumisõq suus

Juss käü esihindä suun hambil külän ja saa sääl teedä, mille om tarvis hambit mõskõ.

Saada see sõbrale
Juss süü leibä

Jussil om kõtt tühi ja tä taht väega kommi süvväq. Õnnõs tulõ tälle küllä saiaspets Pets, kiä tiid, mille rüäleib om pall´o parõmb ku komm!

Saada see sõbrale
Jänku-Juss om viisakas!

Esä tege Jussilõ kipõ oppusõ, kuis viisakas ollaq ja esä küläliisiga sündsäle kõnõldaq. Kaeq, kuis tuu Jussil kõrda lätt!

Saada see sõbrale
Jänku-Juss tege filmi

Juss tege sõpruga peris pupifilmi. Esä avitas näil tuud kokko säädi!

Saada see sõbrale
Jänku-Juss triik mõssu

Johanna avitas Jussil triikmist är oppi. Kaeq, mis tuust vällä tulõ!

Saada see sõbrale
Jussi vahtsõ aasta plaaniq

Jussi pere arotas, midä nä vahtsõl aastal tõistmuudu võissi tetä.

Saada see sõbrale
Jänku-Juss om tandsulõvi

Võru keeles. Jänku-Juss, timä sõbraq ja Meie Mees tegeväq mõtsarahvalõ umbõ hää kontsõrdi!

Saada see sõbrale
Joululugu, kolmas jago. Juss saa väiku vele.

Seokõrd jõud Juss sõpruga kodo tagasi ja sääl uut tedä midägi vahtsõt!

Saada see sõbrale
Joululugu, tõnõ jago. Juss pakk kingitüisi.

Võru keeles. Juss löüd poiskõsõ, kiä taht väega pall´o kingitüisi saiaq. Üten jouluvanaga kaias, midä poiskõnõ tegeligult taht.

Saada see sõbrale
Joululuu edimäne jago. Juss om päkäts.

Võru keeles. Jouluvana kuts Jussi ja sõbraq hindäle appi, selle et päkätsiq ommaq puhkusõlõ lännü. Kaeq, kuis Juss tuuga toimõ tulõ!

Saada see sõbrale