JUSSI MULTIKAQ

Juss ots pääsläsemärki

Ku Juss ja Jass poodin munapühis söögikraami ostvaq, saavaq nä kokko pääsläsega, kiä eläs söögikraami karpõ pääl. Kaeq, midä latsõq päält tuud ütenkuun edesi teiväq.

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi suusatunn

JUSSIL TULÕ SUUSATUNN JA JASS TAHT KAH KIMMÄHE ÜTEN MINNÄQ. KAEQ, MIÄ TUUST VÄLLÄ TULÕ!

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi tsirgumaja

Talvõl külmäga om vaia tsirkõlõ süvväq andaq. Kaeq, mändse põnõva tsirgusöögimajakõsõ Juss tsirkõlõ tege! VAHTSÕNÕ JAGO EGA KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL!

Saada see sõbrale
Jäno-Juss ehitäs lumõonni

Villu tulõ jänopoiskõisilõ küllä ja näütäs näile, kuis ehitäq ütte kõrralikku lumõonni, kohe om hää külmä ja tuulõ iist var'o ala minnäq.

Saada see sõbrale
Jäno-Juss ja Mõmmi opvaq englüse kiilt

Mõmmi piät koolivahe aigu päähä opma üte väega pikä luulõtusõ inglüse keelen. Jussi vanõmbaq oppasõq latsilõ, kuis pikki luulõtuisi kergemb oppi om. VAHTSÕNÕ JAGO EGÄ KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL!

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi võlokingitüs

Jäno-Juss sai joulukingitüses võloplaadi, miä võtt kõik kullõjaq hindä laulõ sisse! VAHTSÕNÕ JAGO EGÄ KUU EDIMÄDSEL KOLMAPÄÄVÄL!

Saada see sõbrale
Jussi jouluq Narva Muusõumin

Õkvalt inne joulupühhi saa Juss galeriivaimult teedäq, kuis Narva muusõumi galeriin ja kandsin joulupühhi peetäs!

Saada see sõbrale
Juss ja Eesti Rahva Muusõum

Esä käve Eesti Rahva Muusõumi juubõlil ja tä kõnõlõs Jussilõ, Jassilõ ja näide sõprulõ nii pall'o põnõvat, et latsõq tahtvaq kimmähe esiq kah Eesti Rahva Muusõummi minnäq. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jäno-Juss Iloni imemaal

Ku Jass joonistama nakkas, sõs või egätsugumast nall'a saiaq. Nii om seokõd kah, ku Jass ja Juss löüdvä hinnäst üten imä ja esäga Iloni Imemaalt! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss käü Tarto Liinamuusõumin

Edimäst kõrda elon saa Juss peris kaitsja vaimuga kokko. Kon? No muidoki Tarto Liinamuusõumin! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss käü Kurgja talomuusõumin

Juss ja Jass lääväq Kurgja talomuusõummi kaema ja saavaq teedäq, kiä oll' Carl Robert Jakobson. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss opp Kadrioro kunstimuusõumin pildikiilt

Juss ja Jass tahtvaq teedäq, kuis pildikiilt oppiq. Kadrioro kunstimuusõumin saavaq nä kokko lossidaamiga, kiä oppaski Jussilõ ja Jassilõ pildikeele selges. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss kaits läänemerd

Juss ja Jass saavaq rannan meretiidläsega kokko ja tuu kõnõlõs näile Läänemere kottalõ pall'o põnõvat. Kuun avitasõq nä ka tõisil Läänemerd parõmbahe hoita. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi märdipäiv

Juss ja Jass uutvaq märdisantõ, a ussõ takan ommaq hoobis... PARDSISANDIQ! Kaeq, miä tuust sõs saa! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Kas Juss om ütsindä koton?

JOHANNA ES TIIÄKI, ET JUSS JA JASS OLÕ-I ILMANGI ÜTSINDÄ KOTON OLNU. A KUIS TULÕ OLLAQ JA MIDÄ PIÄT TIIDMÄ, KU OLÕT ÜTSINDÄ KOTON? Vahtsõnõ jago kolmapäivilde!

Saada see sõbrale