JUSSI MULTIKAQ

Juss lätt talli

Juss ja Jass saavaq teedäq, et Mõmmi käü hobõssidõga mängmän! Muidoki tahtvaq nä Mõmmiga talli üten minnäq! Kaeq, miä nä kõik teedäq saavaq! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi herbaarium

JUSSIL OM TARVIS VÄIKU PUULEHE-HERBAARIUM TETÄQ, A TUUS TULÕ EDIMÄLT PUIÕ LEHTI KOR'ADAQ. KAEQ, MÄNDSIT PUID JUSS OPP! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi suur päämõsu

Päält sanna saa selges, et latsilõ ommaq päähä väikuq mutukaq tegünüq. Kas tõtõstõ omma naaq täiq ja kuis naist vallalõ saiaq? Muidoki tulõ noq sanna tagasi minnäq! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss pidä lugõmispäivikut

Näütäs niimuudu, et Juss om suvõl veidüq raamatit lugõnu. Kaeq, miä Juss tege, et lugõmispäivik õks kõrda saassi! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss mäng puuti, 2/2

Juss ja sõbraq saavaq teedäq, määne om hää kaupmiis ja miä piät puuti minnen tiidmä. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss mäng puuti, 1/2

Ku Juss nakkas ummi sõpruga puuti mängmä, sõs tahtvaq nii Johanna ku Mõmmi mõlõmbaq kaupmeheq ollaq. Üts näist mäng halva kaupmiist, tõnõ hääd. Kaeq kah ja ütle, kumb om halv, kumb hää? VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss hiit lõunat

Juss ja sõbraq lääväq vanaesä manoq savvusanna. Vanaesä kõnõlõs näile kõkkõ, midä sannan käümisest, lõuna pildmisõst ja vihtmisõst tiidmä piät! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss opp viisakust

Viisakus avitas tõisi latsiga parõmbahe läbi saiaq. Miä tuu viisakus sääne om ja kuis kõgõ viisakas ollaq, tuud kuuld Juss Riina käest. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss lätt aiapidolõ

Jussi pereq käü kooli lähkün jalutaman ja sääl tulõ imäle hää mõtõq kaia ilosat aianäütüst liinamüürü veeren. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss om uurmisõmeistri

Juss ja Jass piät suurõ ärkaomisõ müsteeriümi ärq klaarma: Mõmmi varandusõkirst om kaonu! Määne varandus Mõmmil sääl seen oll' ja kas varandusõkirst õks löütäs üles? Kaeq ja saat teedäq! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss korjas marju

Jussi vanavanõmbidõ aian om egätsugutsiid hüvvi marju: hõraguq, sitikmar'aq, vabarnaq ja vislamar'aq. Juss ei saaq arvu, mille näide aian üttegi mar'apuhma ei olõq? EGÄ KOLMAPÄIV VAHTSÕNÕ JAGO!

Saada see sõbrale
Juss käü kujoragojil külän

GLEHNI PARGIN TULÕ JÄNOPERRELE PÄÄHÄ HÄÄ MÕTÕ MINNÄQ KAEMA, MIDÄ KUJORAGOJAQ TEGEVÄQ. KUJORAGOJIDÕ MAN TEGEVÄQ JUSS JA MÕMMI UMAST KÄEST KUJO, A JASSIL LÄTT KÕRDA PERIS PERFOORMANTS KÕRRALDAQ! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Johanna sündümise päiv

Johannal on murõ: tä taht umal sünnüpääval tetäq piraatõ pito, a ütsindä jo kõkkõ ei jõvvaq!

Saada see sõbrale
Juss kõnõlõs Jassilõ unõjuttu

SUVÕÜÜQ OMMAQ NIIPALL'O VALGÕQ, ET JASS EI TAHAQ MAGALÕ JÄIÄQ. TÄ TAHT HOOBIS, ET JUSS TÄLLE UNÕJUTTU KÕNÕLNU. KULLÕQ SAQ KAH JUSSI UNÕJUTTU!

Saada see sõbrale
Juss kõnõlõs ravihainust

JUSS OLL' PAAR PÄIVÄ HAIGÕ, A RAVIHAINU ABIGA SAI TÄ KIPÕSTÕ TERVES. ÜTEN MÕMMI JA JOHANNAGA NÄÜTÄS TÄ JASSILÕ EGÄTSUGUTSIT TALUHOOVIN KASUVIT HAINU.

Saada see sõbrale