JUSSI MULTIKAQ

Jussi oppaja sündümise päiv

Jussi ja Johanna oppajal om sündümise päiv õkvalt inne suvõaigu kooli perämäidsil päivil. Muidoki plaanvaq latsõq oppajalõ tuul pääväl esieränis pall'o rõõmu tetäq.

Saada see sõbrale
Juss ja kitupunn

JASS TSEHKENDÄS PAPRÕ PÄÄLE MÄNDSEGI ANDSAGU TEGELÄSE, KINKA JUSS KÕRRAGA ÄRQ TUND. TAA OM JO KITUPUNN! JUSS KÕNÕLÕS SÕS JASSILÕ, MIDÄ KITUPUNN HÄIE LATSIGA TEGE. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jän'o-Juss käü Eesti Vabaõhumuuseõumin

JUSSI KLASS LÄTT OPIREISILE EESTI VABAÕHUMUUSÕUMMI. MUIDOKI TAHT JASS KAH ÜTEN MINNÄQ. ARVAQ ÄRQ, KIÄ OM MUUSÕUMI OPIREISI JUHT! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussiga luudusõn 7/8. Luuduskaitsõalaq.

JUSS JA JASS MÄNGVÄQ PARAHUISI VÄLÄN PALLI, KU KÜLLÄ TULÕ MATI-UNO. TÄ TÜÜTÄS LUUDUSKAITSÕALA PÄÄL JA KÕNÕLÕS POISKÕISILÕ PALL'O PÕNÕVAT. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussiga luudusõn. Kuvvõs jago. Vii veeren.

OM ILLOS RANNAILM JA JUSS OM ÜTEN SÕPRUGA MUIDOKI VII VEEREN. TULÕ VÄLLÄ, ET TAN OM ASJU, MIDÄ PIÄT TIIDMÄ! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss opp vällän tulõtegemist

Ku mõtsan tuld tetäs, piät väega ette kaema. Juss ja sõbraq saavaq teedäq, kuis mõtsan tuld tetäs.

Saada see sõbrale
Fooripoiskõnõ oppas Jussilõ raudtiiohutust

JUSSI HOOVI PÄÄL MÄNGITÄS RAUDTIIÜLESÕITU. JASS ARVAS, ET JUSS EI TIIÄQ TÄPSÄHE, KUIS HINNÄST RAUDTII PÄÄL ÜLLEN PITÄQ. ÕNNÕS OM MÕMMIL ÜTEN FOORIPOISKÕSÕ KINGITÜ RAAMAT, KON OM TÄPSÄHE KIRÄN, KUIS RAUDTII PÄÄL OLLAQ! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussiga luudusõn, neläs jago. Eesti kõgõ-kõgõ...

Rabatorni man tahtvaq Juss ja sõbraq teedäq Eesti esieräliidsist eläjist. Luudusõ juht avitas näid hää meelega! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss ehitäs robodi

Mõmmi kuuld põnõvast robotiide ehitämise võistlusõst. Muidoki tahtvaq Juss ja Johanna üten Mõmmiga tuust ossa võtta! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss saa pandakahruga tutvas

JUSSIL TULÕ JOHANNAGA KIROTAQ JÄRGMÄDSES PÄÄVÄS REFERAAT PANDAKAHRUST. ESÄ NÄÜTÄS, KUIS INTERNETIST KIPÕSÕTÕ TEEDÜST LÖÜDÄQ. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jeti tõi Jussi moro pääle keväjä

Poisiq lääväq Jetit otsma. Nä luutvaq, et Jeti tuu näide hoovi pääle tagasi tuu lumõ, mink keväjäne päiv joba ärq sulatanu oll'. A Jeti löüdse Jussi hoovi päält hoobis midägi vahtsõt!VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussiga luudusõn, kolmas jago: Suu pääl.

Päält ilosa päävänõsõngu kaemist läävä matkajaq edesi suud kaema. Tii pääl opvaq matkalidsõq mitund asja! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jäno-Juss opis internetiohto ärq hoitma!

JUSS PRUUK UMMA ARVUTIAIGU JA LÖÜD INTERNETIST EGÄTSUGUTSIT PÕNÕVIT ASJU. ESÄ JA IMÄ PIÄT NOQ PALL'O SELETÄMÄ!

Saada see sõbrale
Juss käü mänguas'amuusõumin

JUSSIL JA JASSIL OM NIIVÕRRA PALL'O MÄNGUASJU, ET NÄÄQ LÄÄVÄQ TARTO MÄNGUAS'AMUUSÕUMMI KAEMA, KUIS VANNU MÄNGUASJU TÕISILÕ NÄÜDÄDÄQ.

Saada see sõbrale
Tiigri tege filmi President Jussist

VABARIIGI AASTAPÄÄVÄL MÄNG JUSSI KLASS PRESIDENDI VASTAVÕTTU. ANIMATIIGRI AVITAS TAAST FILMI KAH TETÄQ! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale