JUSSI MULTIKAQ

Juss käü Tehnotsunglin

MIÄ SÕS KÜLH SAA, KU JOHANNA JOONISTÕDU TIIGRI ELLO HERÄNES JA JUSSI ÜTEN SÕPRUGA TEHNOTSUNGLIHE KÜLLÄ VII?! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussiga luudusõn. Edimäne jago.

Juss ja sõbraq mängväq Verevä mütsükesega tütärlatsõ muinasjuttu. Tütärlats piät läbi mõtsa vanaimä mano minemä. Tii pääl tulõ tälle appi luudusõ tiijuht ja tii lätt pall'o rõõmsambas! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss tege teatrit

Koolin tulõ algklassõ tiatrikonkurss! Juss, Johanna ja Mõmmi tahtvaq kah kimmähe näütemängun mängi! Eskina Jass saa hindäle osa!

Saada see sõbrale
Jussi lumõtsõõrirada

Jussi maakoton om nädälivaihtusõl maaha tulnu paks lumi ja esäle tulõ hää mõtõq: teemi lumõtsõõriraa! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss ja telekas

Jäno-Jussi esä näkk' hirmsat unõnäko: Jussi perren oll' telek ja kõik kaivaq tuud!!! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi jouluimeq. Neläs jago.

Päält tähtsiid tegemiisi om jälq aig kodo minnäq. Jouluq ommaq jo kõrraga käen! Kas Jussilõ õks tulõ peris jouluvana? Kaeq perrä! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi jouluimeq. Kolmas jago.

Juss ja timä sõbraq tegeväq kõik tuu hääs, et neoq jouluq läässi müüdä ilma tulõkur'alda! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi jouluimeq. Tõnõ jago.

Jussi ja tä sõpru tarkust ja kipõt avitamist om vaia ütele väikulõ tütrigulõ, timä imäle ja vanaesäle, selle et nä kõik piät õnnõligult joulupidos kodo joudma.

Saada see sõbrale
Jussi jouluimeq. Edimäne jago.

Jussi klass om parahuisi joululaadu pääl, ku Jouluvana pallõs Jussi ja sõpru api. Kõik õnnõtusõq, miä joulu aigu tullaq võivaq, tulõ ärq hoita!

Saada see sõbrale
Juss lindäs Kuu pääle, neläs jago. Juss tulõ kodo tagasi.

Juss ja timä sõbraq üten tegeläisiga Marsi päält pästväq kuulasõq hirmsa kõtuvalu käest ärq. Päält tuud tulõ Jussil ja sõprul õks kodo Maa pääle tagasi minnäq. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss lindas Kuu pääle, kolmas jago. Vällämärgotaja Kata.

Juss ja sõbraq ei saaq viil Kuu päält minemä - niipall'o huvitav om sääl! Noq saavaq nä kokko kuutütärlatsõ, Vällämärgotaja Kataga, kiä mõist leibä kütsäq ja saa kogoni võiutegemisega hakkama! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss lindäs Kuu pääle. Tõnõ jago. Mehiläseq.

Ku Villu Kuu pääl kingitüisi nakkas jagama, tulõ vällä, et üten kohvriga om Maa päält üten tulnu terve mehiläsepere. Teno Johannalõ saavaq mehiläseq Kuu pääle elämä jäiäq.

Saada see sõbrale
Märdikuu tõnõ pühapäiv om esäpäiv

Märdikuu tõnõ pühäpäiv om esäpäiv. Esäpäiv om ka lipupäiv. Panõq esäpääväl lipp vällä!

Saada see sõbrale
Juss lindäs Kuu pääle. Edimäne jago.

Juss lätt Puraski-Villulõ appi, et tuu saassi uma kodo, Kuu pääle tagasi linnadaq. A ku Villu sõit Kuu pääle, saa-i sõs Juss ja sõbraq kah minemäldä jättä!

Saada see sõbrale