JUSSI MULTIKAQ

Juss saa katsa-aastadsõs

Jussil om plaan sündümisepäävä aigu küläliisi vasta võttaq nigu restoraanin. Imä tulõ Jussilõ appi ja kõik lätt väega ilosahe!

Saada see sõbrale
Juss uut kuulivaiht

Õkvalt om käen koolivaih ja Juss ei tahaq inne vällä mängmä minnäq, ku veerändihindeq teedäq... Mõmmi avitas Jussi ja nii saa Juss sõski vällä minnäq.

Saada see sõbrale
Juss spordipäiv

Jussi koolin om spordipäiv. Plaanin om teedüsjuuskminõ ja 400 miitre juuskminõ. Kiä võit ja kiä kaotas? Kaeq, kuis Jussil lätt! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Mõmmi sõsara salahus

Juss, Johanna ja Jass saavaq teedäq, kuis Mõmmi sõsarast Mõmmi sõsar sai. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi tarõ vahtsõnõ tapõt

Juss ja Jass kääväq ehitüspoodin ja valisõq hindä tarrõ vahtsõ tapõdi. Miä tuu bordüür sääne om ja kuis tuu tapõdi pandminõ sõs ummõhtõgi käü? Õnnõs Jussi ja Jassi esä tiid. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss om kunstnik

Mõmmi imä ja Johanna lääväq Jussilõ küllä ja võtvaq hulga värve üten. Kaeq, miä Juss ja sõbraq värvega tetäq mõistva! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss lätt lats ja pereq messile

Jussil om kimmäs plaan messile minnäq, a päähä ei tulõq üttegi hääd mõtõt. Õnnõs tiid Mõmmi, miä messil tetäq tulõ! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss ja Jass opvaq märke

Ummõhtõgi kõrd om ka imä tarõ segi ajanu! A sõs tulõ vällä, et imä sort hoobis mõssu ja poisiq lääväq tälle appi. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi ijätusepido

Õkvalt tulõ aig jälq liina kuuli minnäq. Suvõ lõpõtusõs pidä Juss sõpruga viil üte mõnsa ijätüsepido maaha. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi edimäne koolipäiv

Juss om noq koolilats ja õkvalt tulõgi kätte timä edimäne koolipäiv. Taa om põnnõv päiv, kaeq sa kah! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi koolitii

Edimäne koolipäiv om õkvalt käen ja tuuperäst kaes Juss üten vanõmbiga uma koolitii üle. Sõs om teedäq, mändseq ohoq koolitii pääl ommaq. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Jussi vahtsõnõ mängumaja

Jussi ja Jassi vana mängumaja om näile katõlõ tsillokõnõ. Näile om suurõmbat mängumajja vaia ja esä kaes näile sõs sändse mängumaja, mille poisiq piät esiq kokko pandma. VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss sääd hinnäst koolis valmis

Juss saa teedäq, et hindä koolis valmispandminõ tähendäs päält vihke ostmisõ viil muud kah. Näütüses tulõ hindäle valmis kaiaq koolinkäümise rõivaq! VAHTSÕNÕ JAGO KOLMAPÄIVILDE!

Saada see sõbrale
Juss päst pääsläsepoiga

Jussi kodomaja külest sattõ pääsläisi pesä alla. Miä noq külh saa? Kuis pääsläisi avitaq saa? Jussi esä tiid, kost api saiaq!

Saada see sõbrale