Loe, kuula, nuputa » Liiklusohutus

Liiklusohutus: Sõidukiirus
Sõidukiirus (9 veebruar 2011)
Sõidukiirus peab vastama lubatud kiirusele ja teeoludele.

Sõiduteede ääres võid näha punase äärega ümaraid märke, mille sees on number. Need märgid ütlevad autojuhile, mis on suurim ohutu kiirus sellel teel. Näidatud numbrist kiiremini ei tohigi sõita!

 

Vaata korraks pildile. Siin pildil on sõidutingimused suurepärased ja lubatud kiirus on 90 km/h. Mis Sa arvad, kui kiiresti tegelikult siin sõita tuleks? Õige vastus on see, et kuna tee kõrval on ketist lahtine lehm, kes võib iga hetk teele hüpata, tuleb auto kiirust igaks juhuks vähendada.

Miks nii? Seda saad teada, kui loed edasi!

 

Autoga sõites on alati väga tähtis valida õige liikumise kiirus. Valitud kiirus peab alati olema selline, mis arvestab juhi sõidukogemusi, teeolusid, tee ja sõiduki olukorda, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid. Liiga väikese kiirusega liikudes jääb juht teistele jalgu, aga liiga suure kiirusega võib juhtuda avarii! Alati on parem sõita aeglasemalt, kui kiiremini, sest juht peab suutma auto peatada nähtavusulatuse piires ning mis tahes etteaimatava takistuse ees. Kui nähtavus on halb, või muud tingimused nõuavad seda, peab juht kiirust vähendama või lausa peatuma.

 

 

Kui kiiresti tohib sõidukiga sõita?

 

Asulas tohib sõita kiirusega kuni 50 km/h (kilomeetrit tunnis) ja väljaspool asulat kiirusega kuni 90 km/h. Sellest kiiremini võib sõita vaid seal, kus liiklusmärgid lubavad. Juht ei tohi kunagi sõita kiiremini sõiduki valmistajakiirusest ja liiklusmärkidega lubatud kiirusest.

Kui tee peal on märgid, mis lubavad suurimaks kiiruseks 30 km/h, siis tähendab see, et teelõik on ohtlik - seal võivad olla augud, lahtine killustik, jäälibedus, teetööd või muu taoline.

 

Sõiduõpilane, piiratud õigusega ja esmase juhiloaga (ehk algaja) juht tohib sõita ainult kiirusega kuni 90 km/h, ka siis kui märgid muidu lubavad rohkem.

 

Lubatust aeglasemalt tohib sõita vaid siis, kui see on põhjendatud: näiteks siis, kui juhi jaoks ohutu kiirus on väiksem lubatust. Aeglasemalt sõites ei tohi teisi takistada, nad tuleb alati esimesel võimalusel endast mööda lasta. Kui on tarvis sõidukiirust väiksemaks saada, siis järsult võib pidurdada ainult avarii ärahoidmiseks.

Sõltumata valitud sõidukiirusest tuleb juhil alati hoida sellist pikivahet, mis võimaldab vältida otsasõitu ees ootamatult pidurdanud või peatunud sõidukile. Maanteel peab pikivahe olema vähemalt nii suur, et möödasõitnu saaks ohutult tagasi reastuda.

 

Jalakäijate juures

 
Vöötrajale lähenedes tuleb juhil alati pisut aeglustada või lausa peatuda, et jalakäijale teed anda. Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis seisma jäämas või seisma jäänud sõiduk, tuleb ka ise peatuda ja vaadata, ega sõiduki varjus mõnda jalakäijat pole.

 

Ka siis, kui teel ei ole vöötrada, tuleb juhil aeglustada või lausa peatuda, kui ta tee ääres mõnd last näeb mängimas. Kiirus tuleb valida selline, mis võimaldab ära hoida lapsele otsasõidu, kui see peaks äkki sõiduteele jooksma.

 

Õuealal tohib juht sõita jalakäijate vahel vaid jalakäijatega sama kiirusega. Kui jalakäijaid ei ole, siis kiiremini kui 20 km/h sõita ikkagi ei tohi!

 

Aita ka oma vanemail meeles pidada, et talvel tuleb eriti rahulikult ja ettevaatlikult sõita!

 

 

Mõnusat liiklemist!

 

 

Tervitades,


Sebra & Maanteeameti Liiklusohutus« Eelmised nädalad