Loe, kuula, nuputa » Liiklusohutus

Liiklusohutus: Paiknemine
Paiknemine (6 juuni 2008)
Paiknemine

Sõiduteed on enamasti jagatud eraldusjoontega radadeks. Räägimegi järgnevalt radadest lähemalt.

 

Kui sõidutee on teekattemärgistega sõiduradadeks jaotatud, siis sõita tuleb raja piirides. Kindlasti ei tohi sõita nii, et sõiduraja eraldusjoon jääks rataste vahele.

 

Autoga tohib sõita järgmistel radadel:

  • Asulavälistel teedel tohib sõita sõidutee parempoolse ääre lähedal.
  • Asulavälisel teel mitme pärisuunalise raja korral tohib vasakpoolseid sõiduradu kasutada vaid siis, kui parempoolsed on hõivatud.
  • Asulas võib sõita kõikidel pärisuunalistel radadel.
  • Sõiduk, mis ei tohi või ei saa sõita kiiremini kui 40 km/h, peab sõitma äärmisel parempoolsel rajal.
  • Vastassuunavööndisse tohib põigata möödasõiduks või ümbersõiduks.

 

Kui pärisuunas on mitu sõidurada, siis tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, eessõitvatest sõidukitest sagedaste ümber-reastumistega mööduda ei tohi.

 

Mida teha siis, kui on tarvis pöörata?

Enne pööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vastava ääre lähedale. Paremale pööratakse äärmiselt parempoolselt rajalt, vasakule või tagasi äärmiselt vasakpoolselt rajalt ehk kahesuunalise tee puhul tee telgjoonelt, ühesuunalisel teel tee vasakpoolselt äärelt.

 

Siin on ka erandeid: nõue ei kehti sõitmisel ringliiklusega ristmikule ja pöörde korral, mida vastav liikluskorraldusvahend lubab teha ka mujalt. Sellest reeglist võib kõrvale kalduda vaid siis, kui suurem sõiduk ei pööra välja ja seda tingimusel, et pööre kedagi ei sega ega midagi ei ohusta.

 

Mida peab pöörde lõpus jälgima?

Ristmikul pööret lõpetades peab juht jälgima, et ta sõiduk vastassuunavööndisse ei satuks.

 

Vaata nüüd pildile.

Kas pildil olevad autod paiknevad õigesti?

  • Rohelise auto algaja juht sõidab ilmselt parempoolsel rajal, seega õigesti.
  • Kiirabiauto juht sõidab teisel rajal ja ka siin on kõik korras.
  • Kollase auto juht on tagasipöördeks sõitnud äärmisele vasakpoolsele pärisuunavööndi rajale, nagu ongi nõutud.

Sellel pildil ongi kõik korras!

 

 

Mõnusat liiklemist!
Sebra & Maanteeameti Liiklusohutus« Eelmised nädalad