KNUPS - 9-15 aastastele » Uudised

Uudised: Uus raamat: „Eesti ajalugu gümnaasiumile I“
Uus raamat: „Eesti ajalugu gümnaasiumile I“ (16 august 2013)

Lauri Vahtre, Mart Laar

„Eesti ajalugu gümnaasiumile I“


(Kirjastus Maurus)


Õpik on mõeldud eelkõige kahe kohustusliku Eesti ajaloo kursuse õpetamiseks gümnaasiumiastmes. N-ö murdejooneks on kahe õpiku vahel 17. sajand. Lähtuvalt uue õppekava nõudmistest on iga suurema teemavaldkonna ees esitatud ülevaade samal perioodil Euroopas ja maailmas toimunust.
Autorid käsitlevad Eesti ajalugu jutustusena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades ajaloo sündmusi tinginud mõjutegureid, seejuures tehakse kõrvalepõikeid ka Eestist välja.
Õpik sisaldab rohkelt ülesandeid ja viited, mis suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle ning avardavad silmaringi.
Õpik on kujundatud ja illustreeritud kaasaegselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.


Kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre kirjutatud kaheosaline gümnaasiumiõpik viib õppija ja õpetaja, aga ka juba koolitee läbinu, lihtsas ning selges keeles Eesti ajaloo radadele.

Mina õppisin koolis siis, kui räägiti Eesti NSV ajaloost ja ka õpikud olid oluliselt teistsugused. Polnud värvilisi fotosid ega pilte, ammendavat ega korrektset infot, mistõttu on tänapäevalgi üsna põnev kätte võtta mõni uus õpik. Ajalugu on üks igati põnev ja oluline õppeaine, sest kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta…

Uue õpiku autoriteks on legendaarsed mehed – Mart Laar ja Lauri Vahtre, kes on ka varem ajalooraamatuid kirjutanud ja avaldanud.
Uue õpiku I osa alustab esiajast, mis omakorda jaotub kiviajaks, pronksi- ja rauaajaks. Juttu tehakse Kunda rahvast, kammkeraamikast, viikingitest, katoliku kirikust jne.
Õpiku II osa on keskajast, kus tuleb juttu üsna raskest ajast Eestimaal, sest siin saab alguse muistne vabadusvõitlus, elu võõrvõimu all ja Jüriöö ülestõus. Räägitakse elukorraldusest Vana-Liivimaal, keskaegsetest linnadest, vaimuelust, arhitektuurist ja kunstist.
Õpiku III osa viib õppuri ja lugeja keskajast uusaega. Räägitakse usupuhastusest Liivimaal ja Liivi sõjast. Saame teada, milline oli eestlaste elu kolme kuninga võimu all ning mida kujutasid endast Poola-Rootsi sõjad.

Kui olete selle õpiku läbi lugenud, siis on teil kindlasti väga palju uusi teadmisi Eesti ajaloost. Lisaks sobib see õpik lihtsalt lugemiseks neile, kes Eesti ajaloost rohkem teada tahavad saada, õpitud faktide üle kordamiseks või kontrollimiseks, kas kõik on ikka õigesti meeles.
Väga hariv ja meeldiv lugemine.

Tekst Marko Tiidelepp« Eelmised nädalad