Loe, kuula, nuputa » Liiklusohutus

Liiklusohutus: Õppesõit, algaja juht
Õppesõit, algaja juht (7 juuni 2011)
Õppesõit, algaja juht

Autoga on tore sõita. Veelgi toredam on autot ise juhtida. Mis Sa arvad: millal ja kuidas tohid Sa ise alustada päriselt auto juhtimist?

Enne autojuhilubade saamist tuleb alustada õppesõiduga. Autoteedel võib üksikkorras sõitu õppida kas sõiduauto või kerge mootorrattaga alles siis, kui oled vähemalt 15 ja pool aastat vana!

 

Ema ja isa võivad oma lastele sõitu õpetada küll, kuid ainult siis, kui:

  • tal on vastava mootorsõiduki juhiluba vähemalt 5 aastat,
  • kui teda pole viimase viie aasta jooksul joobes juhtimise eest karistatud,
  • kui teda pole viimase kolme aasta jooksul karistatud selliste rikkumiste eest, mille eest on ette nähtud mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine,
  • kui ta on olemas vormikohane tunnistus, mis seda kõike tõendab!

 

Õppesõidu ajal peab täitma selliseid reegleid ka:

 

  • Õppeautol peab olema vastav kolmnurkne kollase põhjaga ja autorooli pildiga tunnusmärk, autokooli õppeautol peab see olema seest valgustatud ja katusel.
  • Moottorrattal ei või õppesõidu ajal sõitjaid olla!
  • Õppesõidu ajal ei või kindlasti sõita kiiremini kui 90 km/h.

 

Kui liikluseeskirjad on selgeks õpitud ja õppesõitu piisavalt palju tehtud, siis võib minna liikluseksamile, et juhilube saada. Kuid siin on veel reegleid! :)

 

Kõige nooremalt võib juhtimisõiguse saada 16-aastaselt. Sellist juhtimisõigust nimetatakse piiratuks ning piiratud juhtimisõiguse korral peab mootorsõidukis olema lisaks juhile olema veel tema ema-isa või ema-isa poolt volitatud isik. Aga ka siis peab sellel inimesel olemas olema B-kategooria auto juhiluba vähemalt kaks aastat!

 

"Päris" juhiloa võib saada alates 18-aastaselt. Kui kõik vajalikud kursused on läbitud, eksamid on sooritatud, siis saadakse kõigepealt juhiluba, mida kutsutakse esmaseks. Esmase juhiloaga saab sõita kaks aastat. Seejärel tuleb ühe aasta jooksul taotleda lõplik juhiluba, muidu tuleb uuesti esmast juhiluba taotlema hakata!

 

Esmase juhiloaga võib sõita vaid kuni 90 km/h. Kiiremini ei tohi sõita ka siis, kui märgid teedel lubavad. Esmase juhiloaga juht peab oma auto külge, nähtavale kohale, kinnitama vahtralehega tunnusmärgid: ühe ette ja teise taha.

Mõnusat liiklemist!

 

Tervitades,
Sebra & Maanteeameti Liiklusohutus« Eelmised nädalad