Loe, kuula, nuputa » Liiklusohutus

Liiklusohutus: Märguanded
Märguanded (25 aprill 2011)
Märguanded

Liiklemises on väga tähtis osa märguannetel. Kuidagi tuleb ju teistele teada anda, mida järgmisena teha kavatsed. Samuti tuleb aru saada teiste juhtide tegevusest. Vaata korraks pildile:
 

Roosa auto juht pöörab paremale, näidates suunda nii suunatulede abil kui ka käega, kõverdades vasakut kätt küünarnukist täisnurkselt ülespoole. Kui ta vasak käsi oleks sirgelt vasakule väljas, siis tahaks ta hoopis vasakule pöörata. Tumekollase auto juht aga pöörab vasakule, näidates suunda nii suunatulede abil kui ka käega.

 

Olulisemad märguanded on: pidurdamisest teatamine, suuna näitamine, ohutuled ja helisignaal. Tervel autol ning mõnedel mopeedidel on nende asjade jaoks eraldi tuled ja signaal, aga jalgrattal tuleb märguandeid anda käte abil. Vaatame neid nüüd lähemalt:

 

Millest annavad märku stopptuled?

Stopptulede põlemine tähendab seda, et juht vajutas piduripedaali. Stopptulede vilgutamisega hoiatatakse, et juht aeglustab käiku või hakkab pidurdama. Kui stopptuled on rikkis või sõidad hoopis rattaga, siis tuleb pidurdamisest märku anda sirge vasaku käega, liigutades seda üles-alla.

 

Millal tohib märguande lõpetada?

Suunamärguannet tuleb anda vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui 3 sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist. Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit. Käemärguande võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või peatumist. Stopptuled peavad põlema sõidupiduri rakendamisel.

 

Millal antakse märguannet käega?

Käega antakse märku suuna- või stopptulede rikke korral, samuti sõitmisel töötavate ohutuledega.

 

Millal peavad seisval sõidukil põlema ohutuled?

Ohutuled peavad põlema hädapeatuse korral kohas, kus peatuda ega parkida ei tohi, asulavälisel teel pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks ääretuli ei põle, samuti liiklusõnnetuse korral. Pildil näed, et helekollasel autol on ristmikul rehv katki läinud ning selle juht annab ohust teistele teada sisselülitatud ohutulede abil.

 

Millal peavad sõitval sõidukil ohutuled põlema?

Sõitval sõidukil peavad ohutuled põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks tagumine ääretuli ei põle.

 

Millal tohib anda helisignaali?

Helisignaali tohib anda vaid ohu tekkimisel või väljaspool asulat liikleja tähelepanu äratamiseks. Ettevaatust, kui inimene on juba teele jooksnud, siis signaal võib teda hoopis eksitada ja õnnetuse põhjustada.

 

Millal võib tulesid vilgutada?

Tulesid võib vilgutada üksnes liikleja tähelepanu äratamiseks.

 

Kas märguanne annab juhile mingi eesõiguse?

Hoiatusmärguanne ei anna juhile eesõigust. Näiteks, kui juht soovib pöörata, siis peab ta näitama suunda ja vaatama, et teised talle teed annavad. Kui teised teed ei anna, siis tuleb lihtsalt oodata.

 

 

Mõnusat liiklemist!
Sebra & Maanteeameti Liiklusohutus« Eelmised nädalad