Kasutustingimused

 

Selle kodulehekülje (www.lastekas.ee) kasutamise tingimused on Lasteveeb OÜ poolt antud järgmiselt: 

 1. Kasutades lehte www.lastekas.ee nõustud Sa järgima ja täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi alates lehe esimesest Sinupoolsest kasutamisest. Kui Sa ei ole nõus tingimusi järgima ja täitma, siis ära kasuta www.lastekas.ee lehte mingil moel. 

 2. Lasteveeb OÜ võib muuta käesolevaid tingimusi igal hetkel, kajastades muudatusi internetis ja uudiskirjas. Muudatustega tutvumiseks vaata www.lastekas.ee kasutustingimusi regulaarselt. Kui külastad lehekülge www.lastekas.ee edasi peale muudatuste avaldamist, tähendab see Sinupoolset nõustumist muudetud tingimustega. 
  Käesolevaid kasutajatingimusi saad salvestada hilisemaks viiteks brauseri 'File' (või 'Fail') menüüst käsuga 'Save As' (või 'Salvesta') ning trükkida brauseri 'File' (või 'Fail') menüüst käsuga 'Print' (või 'Trüki').

 3. Võid www.lastekas.ee sisu kasutada vaid enese isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Kõigil muudel juhtudel, kaasa arvatud kopeerimine, taasavaldamine, alla laadimine, postitamine, edastamine, avalikkusele kättesaadavaks tegemine, on Sul tarvis Lasteveeb OÜ kirjalikku nõusolekut. 

 4. Sa nõustud kasutama www.lastekas.ee lehekülge ainult seadusega lubatud eesmärkidel ning moel, mis kuidagi ei kahjusta ja ei piira kellegi teise juurdepääsu www.lastekas.ee leheküljele või selle lehekülje kasutamist.

 5. www.lastekas.ee sisu, sealhulgas teave, nimed, pildid, logod ja ikoonid, mis puudutavad või on seotud Lasteveeb OÜ, tema toodete ja teenustega, või kolmandate osapoolte toodete ja teenustega, esitatakse põhimõttel 'nii nagu nad on'.

 6. Lasteveeb ei taga www.lastekas.ee lehe veavaba toimimist, esinevate vigade parandamist ning lehe serveri vea- või viirusevaba tööd. 

 7. Käesolevad tingimused ei anna mingil moel kellelegi mingit õigust Lasteveeb OÜ’le või kolmandaile isikuile kuuluvaile intellektuaalsetele õigustele (autoriõigustele). 

 8. Tehes kaastööd, näiteks saates Lasteveeb OÜ’le e-posti või joonistusi, nõustud Sa andma Lasteveeb OÜ’le õiguse kasutada selliseid töid tasuta ja eksklusiivselt ükskõik, missugusel moel. Kui Sa ei taha anda Lasteveeb OÜ’le nimetatud õigust, siis palun ära esita www.lastekas.ee’le või Lasteveeb OÜ’le oma töid. 

 9. Saates Lasteveeb OÜ’le või www.lastekas.ee’le oma kaastöid, kinnitad Sa, et: 
  • kaastöö on Sinu enese looming ning Sul on õigus kaastööd esitada; 
  • kaastöö ei ole vastuolus seadusandlusega; 
  • kaastöö ei ole solvava sisuga; 
  • võtad kohustuse katta kõik kulud, mida Lasteveeb OÜ’l tuleb kanda, kui oled rikkunud eelpooltoodud punkte; 

 10. Nõuded Sinu kaastöödele: 
  • kaastööd ei või olla solvavad; 
  • kaastööd peavad järgima seaduslikkust; 
  • kaastööd peavad arvestama teiste www.lastekas.ee kasutajatega ning nende erivajadustega. www.lastekas.ee kasutajateks võivad olla inimesed erinevaist vanuserühmadest;
  • kaastööd ei või olla ebamõistlikult korduvad või väljaspool www.lastekas.ee üldist teemakäsitlust; 
  • kaastööd ei või sisaldada reklaami; 
  • kaastööd ei või üldjuhul sisaldada interneti aadresse. 

 11. Ära kunagi avalda www.lastekas.ee lehel enese või kellegi teise isiklikku teavet: telefoninumbreid, koduaadressi ja muud taolist. 

 12. Sa ei või näidata kellegi teise elektronposti aadressi ilma selle aadressi omaniku/valdaja nõusolekuta.

 13. Lasteveeb OÜ'l on õigus kontrollida Sinu poolt sisestatud teavet (pildid,postkasti kirjed jne) ning vajadusel Sinu sisestatud teavet tsenseerida (eemaldama heale tavale ja www.lastekas.ee sisule ja mõttele (alaealistele suunatud interneti meelelahutus) mittevastavad pildid, kirjed või lõigud kirjetest).
  Lasteveeb OÜ'l on õigus Sinu konto blokeerida, kustutada ja/või Sinu andmed edastada õiguskaitseorganeile, kui sisestad www.lastekas.ee keskkonda valeteavet või teavet, mis on sobimatu www.lastekas.ee keskkonna sisu ja mõttega, üldkehtivate moraalinormide või kehtivate õigusnormidega.