JUSSI MULTIKAQ

JUSS JA TAARAAUTOMAAT

JUSS JA JASS KÕNÕLÕSÕ JOHANNAGA, KUIS NÄIDE KOTON PUTLIID JA PAKÕNDIID KOR'ATAS. NÄ SAAVA' TUTVAS KAUPOGA, KIÄ KÕNÕLÕS, MIÄ PUTLIIDE JA PURKÕGA PÄÄLT TAARAAUTOMAATI VIIMIST EDESI JUHTUS.

Saada see sõbrale
Jänö-Jussi väiku häätego

Juss püüd egä päiv midägi hääd tetä'. Jussi sõbra' arvasõ' et tuu om väega hää mõtõ. A määne tego kõlbas häästeos?

Saada see sõbrale
Politsei om su' sõbõr

Minna kõnõlõs poiskõisilõ, kuis tä kaoma läts ja kuis tä sõs teedä' sai, et politsei om latsi sõbõr!

Saada see sõbrale
Jäno-Jussi perre rahva e-ülelugõminõ

Koolivaheaigu löüd Juss postkastist tähtsä paprõ, miä kõnõlõs rahva ülelugõmisõst. No' tahtva' Juss, Jass ja Johanna kah hinnäst üle lukõ'!

Saada see sõbrale
Juss kaes põllotüümassinit

Juss ja Jass mängvä' vanaesäga traktorimängo, a vanaesä ei usu', et säändse' massina' olõman omma', nigu poiskõsõ' kõnõlõsõ'. Tuuperäst läävä' kõik kuun põllomajandusnäütüsele põllomassinit kaema.

Saada see sõbrale
Juss k'au kalamehega mere pääl

MULTIKAS SETO KEELEH: Johanna kuts Jussi ja Jassi uma vanavanõmpidõ mano Saarõmaalõ küllä. Poiskõsõ' läävä' üten kaluriga mere pääle!

Saada see sõbrale
Lõvi Leo oppas latsi sõbraligult mängma

LATSIL TULÕ MÄNGUPLATSI PÄÄL SUUR TÜLÜ. ÕNNÕS JÕUDVA' SINNÄ' JOHANNA JA JUSS ÜTEN UMA SÕBRA LÕVI LEOGA. LÕVI LEO OPPAS, KUIS TÜLLÜ ÄR' HOITA' JA SÕBRALIGULT MÄNGI'.

Saada see sõbrale
Jan'o Jussil omma' tuulorougo'

MULTIKAS SETO KEELEH: Juss löüd ummi kässi päält nal'aka' punni'. Miä nuu' sändse' omma' ja miä naist edesi saa?

Saada see sõbrale
Juss süü mett

Juss om veidü' külmä saanu ja mäng Jassiga maakoton, ku küllä tulõva vanavanõmba'. Näil om üten suur miipurk. Vanaesä ja vanaimä kõnõlõsõ' poiskõisilõ, kuis mesi häitsmide päält poiskõisi tsäi sisse joud ja kuis mehiläisi pidämine käü.

Saada see sõbrale
Juss tege ubinamahla

Juss ja Jass saava' teedä', et vanaesä mõist peris esi' ubinamahla tetä'. A inne mahlateko tulõ edimält ubina' kokko kor'ada'!

Saada see sõbrale
Juss ja Jass mängväq hambatohtri man

Minna kõnõlas poiskõisilõ, ku lahe timä hambatohtri om ja Juss ni Jass tahtvaq õkva Minna hambatohtri mano minnäq.

Saada see sõbrale
Jäno-Juss om vii veeren

Jäno-Juss opp üten sõpruga ohutulõ vii veeren aigo viitmä! Vahtsõnõ osa egä ku edimädsel kolmapääväl.

Saada see sõbrale
Juss kaes laudapääslast

Ku Jass näge kodohoovin seo keväjä edimäist laudapääsläst, taht tä pääsläisi kotsilõ rohkõmb teedäq saiaq. Vahtsõnõ multikas egä kuu edimädsel kolmapääväl!

Saada see sõbrale
Juss ei annaq umma teedüst edesi!

Ütel ilosal pääväl saa Jussi perrel rämpspostist viländ. Kaeq, midä tulnu tuu jaos tetäq, et rämpsposti rohkõmb es tulnu! Vahtsõnõ jago egä kuu edimädsel kolmapääväl.

Saada see sõbrale