Multikad » Jussi lipumultikad

Jussi lipumultikad
14. juuni on leinapäev - Sellel kurval päeval mälestame neid kõiki, keda võõra väega kodumaalt ära viidi. Leina tähistamiseks tõmbame lipu pooleldi üles.
    VAATA SUURELT