Web

Juss kaes laudapääslast - Ku Jass näge kodohoovin seo keväjä edimäist laudapääsläst, taht tä pääsläisi kotsilõ rohkõmb teedäq saiaq. Vahtsõnõ multikas egä kuu edimädsel kolmapääväl!
    VAATA SUURELT