Web

Juss tege ubinamahla - Juss ja Jass saava' teedä', et vanaesä mõist peris esi' ubinamahla tetä'. A inne mahlateko tulõ edimält ubina' kokko kor'ada'!
    VAATA SUURELT