Web

Juss süü mett - Juss om veidü' külmä saanu ja mäng Jassiga maakoton, ku küllä tulõva vanavanõmba'. Näil om üten suur miipurk. Vanaesä ja vanaimä kõnõlõsõ' poiskõisilõ, kuis mesi häitsmide päält poiskõisi tsäi sisse joud ja kuis mehiläisi pidämine käü.
    VAATA SUURELT