Mängud ja e-kaardid » Ristsõnad

Ristsõnad
Seda asja näed jõulude aegu uste peal - Seda asja näed jõulude aegu uste peal. Spikker: klek, sutignik, kookrapip, gnõl, redõp, stümavrak, anavuluõj, ksuuk, dukipakäp.